DIAKONFORBUNDET Filadelfia
DF-logo
Diakoni i Danmark

Diakoni i Danmark

www-1242278-639x451Diakonuddannelser i Danmark:

Center for Diakoni og Ledelse, Filadelfia, Dianalund
Hjemmeside: www.diakoni.dk, E-mail: diakoni@filadelfia.dk

Diakonhøjskolen, Århus
Hjemmeside: www.diakonhojskolen.dk, E-mail: info@diakonhojskolen.dk

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Hjemmeside: www.diakonissestiftelsen.dk, E-mail: info@diakonissen.dk


Diakonale links:

Øvrige links:

Blå Kors Danmark
www.blaakors.dk

Dansk Diakoniråd
www.danskdiakoni.dk

Danske Diakonhjem
www.diakonhjem.dk

Den danske Diakonissestiftelse
www.diakonissen.dk

Diakoniens Dag
www.diakoniensdag.dk

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
www.sanktlukas.dk

Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark
www.sognemedhjaelper.dk

Foreningen Agape
www.agape.dk

Foreningen Retræte (forskellige kirker)
www.retraete.dk

KFUKs Sociale Arbejde
www.kfukssocialearbejde.dk

KFUMs Sociale Arbejde,
www.kfumsoc.dk

Kirkens Korshær
www.kirkenskorshaer.dk

Kristelig Handicapforening
www.k-h.dk

Samvirkende Menighedsplejer
www.menighedsplejer.dk

Skovhusets hjemmeside (retræte)
www.retraetehus.dk

Internationale diakonale links:

Eurodiaconia
www.eurodiaconia.org

Diakoniside under den Islandske kirke
www.kirkjan.is/di

Samaritterhjemmet i Sverige
www.svenskakyrkan.se/samariterhemmet

Svensk diakoniportal
www.diakoni.nu

Den evangelisk-lutherske kirke i Finland
www.evl.fi

Helsinki Diakoni Institut (Finland)
www.hdl.fi

Bibellæser-Ringen
www.blr.dk

Bibelselskabet
www.bibelselskabet.dk

Brødremenighedens Danske Mission
www.bdm-dk.dk

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
www.soendagsskoler.dk

Danmission
www.danmission.dk

Dansk Armeniermission
www.armenien.dk

Dansk Europamission
www.daneu.dk

Dansk Kristelig Sygeplejeforening
www.dks-forum.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker
www.dsuk.dk

Den danske isralsmission
www.israel.dk

FDF – hjemmesiden med ideer til hvad som helst
www.fdf.dk

Den danske Folkekirke
www.folkekirken.dk

Folkekirkens Nødhjælp
www.noedhjaelp.dk

Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge
www.fadd.dk

Gadepræsten i Århus´ hjemmeside
www.gadepraest.dk

Giraffen – søgemaskine til kirkelige hjemmesider
www.giraffen.dk

KFUMs Soldatermission
www.kfums-soldatermission.dk

KFUM og KFUK i Danmark
www.kfum-kfuk.dk

Kirkefondet
www.kirkefondet.dk

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
www.indremission.dk

Kirken Underviser – tidsskrift med inspiration til kirkens undervisning
www.kirken-underviser.dk

En samlet oversigt over kirkeligt relateret arbejde
www.kirker.dk

Kristeligt arbejde blandt Blinde
www.kabb.dk

Københavns Indre Mission
www.bethesda.dk

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
www.menighedsraad.dk

Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud
www.los.dk

Missionen blandt Hjemløse // WeShelter
www.hjemlos.dk

Møltrup Optagelseshjem
www.moltrup.dk

Ordet & Israel
www.ordetogisrael.dk

Spedalskhedsmissionen
www.spedalsk.dk

MissionAfrika
www.missionafrika.dk

Tværkulturelt Center
www.tvaerkulturelt-center.dk

Webforum for åndelig omsorg
www.aandeligomsorg.dk