DIAKONFORBUNDET Filadelfia
DF-logo
Aktuelt

Fremtiden for Diakonforbundet Filadelfia

Af Kirsten Nørremark Jensen, formand for Diakonforbundet Filadelfia

Diakonhøjskolens Diakonforbund har nye visioner og planer for deres forbund, og dette får indflydelse på det fremtidige samarbejde mellem de to forbund og dermed også på Diakonforbundet Filadelfias aktiviteter, blandt andet blad og hjemmeside.

DIAKONbladet
Den 21. september afholdt de to forbund det sidste fælles bestyrelsesmøde, og her blev det blandt andet aftalt, at Diakonforbundet Filadelfia fremover kan fortsætte med at udgive DIAKONbladet – også under dette navn. Det vil dog kræve en del ressourcer, både økonomiske og tidsmæssige, at fortsætte med at udgive bladet, så vi er i bestyrelsen gået i tænkeboks i forhold til bladet.  

Hjemmesiden
De to diakonforbund har været fælles om hjemmeside-domænet diakonforbund.dk, og på det fælles bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Diakonforbundet Filadelfia overtager domænet. Frem til sommeren 2020 vil forsiden dog være fælles, som den er nu, så medlemmer af Diakonhøjskolens Diakonforbund kan klikke sig videre til den nye side fra forsiden af diakonforbund.dk

Himmelske dage og andre arrangementer
De to forbund har både i 2016 og 2019 været fælles om en at gøre diakonien synlig på Himmelske Dage. Det er ikke besluttet, hvordan det fremtidige samarbejde om denne del vil blive, men begge forbund har til hensigt at deltage, når Himmelske dage i 2022 afholdes i Roskilde.

Det er aftalt, at selvom der ikke er noget formelt samarbejde mellem de to forbund længere, vil vi fortsat orientere hinanden om arrangementer i diakonkredse, så de er fælles og åbne for alle.

Tid til at overveje situationen
Som det måske står klart i forlængelse af ovenstående, er der stadig mange ting, der er usikkert i forhold til fremtiden for Diakonforbundet Filadelfias aktiviteter. I bestyrelsen arbejder vi på at finde løsninger, men vi har også besluttet at tage os tid til at overveje situationen og ikke tage forhastede beslutninger.

Det, vi i bestyrelsen har besluttet indtil videre, er derfor kun, at alle vores medlemmer vil blive orienteret via brev, når der er nyt om situationen.

Vi forestiller os, at fremtiden for vores forbund også vil blive et emne på Årsmødet den 25.-26. april 2020, og vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til arrangementet, så vi i fællesskab kan bære forbundet og aktiviteterne videre i en ny retning.