DIAKONFORBUNDET Filadelfia
DF-logo
Årsmøde 2017

Årsmøde 2017

Velkommen til årsmøde fra den 28.-29. april 2017 med emnet “Lutter Diakoni”

luther2Du indbydes til et varieret indhold med plads til både hjerne og hjerte – og tid til at snakke. Vi vil som mange andre være med i markeringen af 500 året for Reformationen. Og derfor er Årets tema Lutter diakoni.

Programmet er sat lidt anderledes op end de sidste år – så det er ikke business as usual.

Fredag den 28. april begynder med en Diakonikonference, som Center for Diakoni og Ledelse står for.

Ved aftensmaden den 28. april vil vi også fejre vore jubilarer og derefter vil vi fortsætte med ”Vores egen aften”, hvor tre diakoner fra os selv deler deres tanker i forhold til årets tema “Lutter diakoni!”.

Det er altid dejlige uformelle og hyggelige timer sammen.

Lørdag den 29. april vil formiddagen fejre Luther med at sammensætte en ”Luther Lagkage” efter vores eget hoved.

Efter frokost bliver der rundvisning på Filadelfia og mulighed for en tur på Museet.

Og som det sidst på Årsmødet afholdes generalforsamling fra 15.00-17.00. Og så er Årsmødet slut.

Vi håber du vil komme og glæder os til at være sammen med dig og alle de andre!

TILMELDING

Tilmeld dig årsmødet – klik her! 

Tilmeld dig konferencen – klik her!

Kontakt sekretær Marianne Andersen på tlf.: 58271255, hvis der opstår problemer med tilmeldingen.

PROGRAM

Download årsmøde-programmet som PDF.

Download konference-programmet som PDF.

* Punkter markeret med stjerne er gratis

Fredag den 28. april

Kl. 9.30-16.00 Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse afholder konference med temaet ”Det diakonale hus – hjem eller institution?”.

Oplægsholdere er Bodil Lodberg, Ph.D. studerende; Gitte Dueholm, Kafe Klaus, Roskilde; Ebbe Larsen, Møltrup Optagelseshjem; Lars Kruse, præst i Herstedøster og Ole Glahn, bestyrelsesmedlem i Filadelfias bestyrelse. Konferencen afholdes i
Herefter begynder Årsmødet.

Kl. 17.30 Aftensmiddag på Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse, hvor vi bl.a. fejre vore jubilarer.

* Kl. 19.30 Vores egen aften

Denne aften deler vi oplevelser, udfordringer og erfaringer med hinanden. Vi har bedt tre diakoner, Bjarne Jørgensen, Inga Helver og S. Merete Pelle Poulsen, om at dele deres tanker ud fra årsmødets tema ’Lutter diakoni’. En dejlig og hyggelig aften!

Lørdag den 29. april:

Kl. 7.30-8.15 Morgenmad på Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse.

Kl. 8.45 – 12.00 Luther lagkage!

Kl. 8.45 Den første bund lægges! Poul Bo Sørensen, præst ved Skelgårdskirken, Amager vil gennemleve Luthers salme ”Nu fryde sig hver kristen mand”

Kl. 9.30 Creme og syltetøj kommes i! En trompetfanfare kalder os ud og vi synger 2 Luthersalmer sammen.

Kl. 10.00 Den anden bund lægges ovenpå! Henning Kjær Thomsen, teologisk konsulent i Viborg Stift fortæller om ”Luther – liv og konsekvens”

Kl. 11.30 Lagkagen pyntes! Her kommer du på arbejde ! Pynt dit eget lagkagestykker til eftermiddagskaffen og skriv gerne en hilsen fra Årsmødet til hjemmesiden på PC. Der kan ydes hjælp både til det ene og det andet.

Kl. 12.00 Frokost på Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse

* Kl. 12.45 Fri tid!

Her er der mulighed for en lille guidet vandring til eftertænksomme steder på Filadelfia eller man kan besøge Museet eller bare snakke sammen.

* Kl. 14.30: Eftermiddagskaffe og derefter

* Kl. 15.00-17.00 Generalforsamling

Kl. 17.00 Tak for i år!

Og på gensyn til Årsmøde næste år, som bliver den 20.-22. april 2018.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DIAKONFORBUNDET FILADELFIA

den 29.4. 2017 kl. 15.00-17.00 på Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 19, 4293 Dianalund
Dagsorden i henhold til lovene:

a. Valg af dirigent (og sekretær)

b. Bestyrelsens beretning

1. Formandsberetning
2. Center for Diakoni og Ledelse/Filadelfia Uddannelse

c. Økonomi

– regnskab 2016
– budget 2017 og 2018
– fastsættelse af kontingent

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er ikke valg i ulige år.

e. Valg af to revisorer

f. Indkomne forslag

§4.stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag til bestyrelsesvalg, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, som er 18. marts 2017. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.
Forslag til generalforsamling: Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der ekstraordinært i 2017 gives 65.000 kr. til Filadelfia Uddannelse til promovering af ny Diakonuddannelse.

g. Eventuelt