Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Aktuelt

Visionsudvalget arbejder

Af diakonsekretær Bent Ulrikkeholm

På generalforsamlingen 15. juni i år vil bestyrelsen fremlægge forskellige vigtige overvejelser om ændringer i måden at være diakonforbund på. Så mød op og tag del i debatten!

Med virkning fra 2020

Bestyrelsen har besluttet, at en række ændringer ønskes gennemført med virkning fra 2020, og det vil sige, at der kun er 10 måneder, til du vil mærke de første ændringer, såfremt vi får generalforsamlingens opbakning. Den største del af vores budget går til at lønne en diakonsekretær nogle timer om ugen samt det DIAKONblad, som vi i mange år har udgivet sammen med Diakonforbundet Filadelfia, engang med 10 numre om året, de seneste år kun med fire udgivelser.

Kontingentet falder

Et ordinært kontingent er for tiden 600 kroner om året, det forventer vi vil blive reduceret meget betydeligt. Det kan ikke lade sig gøre at fastholde de nye diakoner med det nuværende niveau. Men et fald i indtægter vil selvfølgelig betyde, at vi må se kritisk på vores udgifter. Derfor vil der ske ændringer på mange områder, og i første omgang vil det betyde noget for DIAKONbladet, for hjemmesiden www.diakonforbund.dk og fordelingen af timer og opgaver, som diakonsekretæren har i sin kombinerede ansættelse med Diakonhøjskolen.

Diakonforbundet forsvinder ikke

Det er vigtigt at slå fast, at diakonforbundet ikke skal nedlægges. Men vi skal etablere noget nyt, som kan sikre, at diakonforbundet er en medspiller for skolen og medlemmerne også fremover. Bladet får nye vilkår, hjemmesiden bliver formentlig en del af skolens hjemmeside og nogle af diakonsekretærens opgaver kan måske løses af andre. Generelt vil vi nytænke måden at være diakonforbund på, så vi i endnu højere grad bliver skolens elevforening, men stadig med de opgaver og arrangementer, som alle kender. Årsmøde, seniorstævne og ”servicetjek” for ny uddannede fortsætter og nye tilbud vil komme til.

Et skridt på vejen

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med Diakonhøjskolen om disse ændringer og de økonomiske konsekvenser. Skolen har også brug for diakonforbundet, og vi glæder os over et godt og gensidigt samarbejde. Bestyrelsen forventer at begynde denne beslutningsproces på generalforsamlingen i juni, gøre forslagene endnu mere konkrete i løbet af efteråret og ved generalforsamlingen i 2020 at kunne fremlægge eventuelt nødvendige vedtægtsændringer. Det er en omfattende proces, så vi må tage det i flere trin hen ad vejen.

Læs mere i DIAKONbladet i juni – og kom til årsmødet, så får du det hele med – og en festlig dag med et par hundrede andre.