Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Netværk

Region Nordjylland


Diakonikonvent i Skalborg 5. november

Alle diakoner og andre interesserede indbydes til Diakonkonvent i Skalborg Kirkes sognesal og kirke, Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00

Program

Emne: Diakoniens forskellige områder


Flere diakoner vil fortælle om deres arbejdsområder bl.a:
Jens Jacob Nielsen vil fortælle om sit arbejde blandt samfundets udstødte. Han har mange års erfaring fra Kirkens Korshær og Blå Kors
Paul Holm vil fortælle om diakoni i ældreområdet og om Diakoni i Jerusalem for fattige jøder.
Endvidere vil der blive orienteret om arbejdet i Stiftsudvalget for Diakoni bl.a. om det nye diakonispil, der er på vej.

Kaffe med brød. Pris 25,00 kr.

Kort orientering fra diakonskoler/forbund og elevforening.

Kort andagt i kirken

Tilmelding

Senest onsdag den 30. oktober til Paul Holm, e- mail: paul.holm3@gmail.com eller tlf. 23458142

Vi regner med at afholde et diakonkonvent igen til foråret, og modtager gerne forslag til foredragsholdere eller forslag til institutionsbesøg.

På udvalgets vegne de bedste hilsner

Paul Holm


Forår 2019

Referart fra besøg på SIND skolerne mandag d. 25. februar