Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Netværk

Links

www-1242278-639x451Diakonuddannelser i Danmark:

Center for Diakoni og Ledelse, Filadelfia, Dianalund
Hjemmeside: www.diakoni.dk, E-mail: diakoni@filadelfia.dk

Diakonhøjskolen, Århus
Hjemmeside: www.diakonhojskolen.dk, E-mail: info@diakonhojskolen.dk

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Hjemmeside: www.diakonissestiftelsen.dk, E-mail: info@diakonissen.dk


Diakonale links:

Øvrige links:

Blå Kors Danmark
www.blaakors.dk

Den danske Diakonissestiftelse
www.diakonissen.dk

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
www.sanktlukas.dk

Foreningen Agape
www.agape.dk 

KFUKs Sociale Arbejde
www.kfukssocialearbejde.dk

KFUMs Sociale Arbejde, 
www.kfumsoc.dk

Kirkens Korshær
www.kirkenskorshaer.dk

Samvirkende Menighedsplejer
www.menighedsplejer.dk

Diakoniens Dag
www.diakoniensdag.dk

Danske Diakonhjem
www.diakonhjem.dk

Dansk Diakoniråd
www.danskdiakoni.dk

Skovhusets hjemmeside (retræte)
www.retraetehus.dk

Foreningen Retræte (forskellige kirker)
www.retraete.dk

Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark
www.sognemedhjaelper.dk

Internationale diakonale links:

Eurodiaconia 
www.eurodiaconia.org

Diakoniside under den Islandske kirke
www.kirkjan.is/di

Samaritterhjemmet i Sverige 
www.svenskakyrkan.se/samariterhemmet

Svensk diakoniportal
www.diakoni.nu

Den evangelisk-lutherske kirke i Finland
www.evl.fi

Helsinki Diakoni Institut (Finland)
www.hdl.fi

Bibellæser-Ringen
www.blr.dk

Bibelselskabet
www.bibelselskabet.dk

Brødremenighedens Danske Mission
www.bdm-dk.dk

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
www.soendagsskoler.dk

Danmission
www.danmission.dk

Dansk Armeniermission
www.armenien.dk

Dansk Europamission
www.daneu.dk

Dansk Kristelig Sygeplejeforening
www.dks-forum.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker
www.dsuk.dk

Den danske isralsmission
www.israel.dk

FDF – hjemmesiden med ideer til hvad som helst
www.fdf.dk

Den danske Folkekirke
www.folkekirken.dk

Folkekirkens Nødhjælp
www.noedhjaelp.dk

Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge 
www.fadd.dk

Gadepræsten i Århus´ hjemmeside
www.gadepraest.dk

Giraffen – søgemaskine til kirkelige hjemmesider
www.giraffen.dk

KFUMs Soldatermission
www.kfums-soldatermission.dk

KFUM og KFUK i Danmark
www.kfum-kfuk.dk

Kirkefondet
www.kirkefondet.dk

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
www.indremission.dk

Kirken Underviser – tidsskrift med inspiration til kirkens undervisning
www.kirken-underviser.dk

En samlet oversigt over kirkeligt relateret arbejde
www.kirker.dk

Kristeligt arbejde blandt Blinde
www.kabb.dk

Københavns Indre Mission
www.bethesda.dk

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
www.menighedsraad.dk

Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 
www.los.dk

Missionen blandt Hjemløse // WeShelter
www.hjemlos.dk

Møltrup Optagelseshjem
www.moltrup.dk

Ordet & Israel
www.ordetogisrael.dk

Spedalskhedsmissionen
www.spedalsk.dk

MissionAfrika
www.missionafrika.dk

Tværkulturelt Center
www.tvaerkulturelt-center.dk

Webforum for åndelig omsorg
www.aandeligomsorg.dk