Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Aktuelt

Generalforsamling i Diakonhøjskolens Diakonforbund 2019

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 15. juni 2019 på Diakonhøjskolen. Generalforsamlingen åbnes klokken 10.00. Stemmeret forudsætter at kontingent for indeværende år er betalt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte uger før dagen. Der gøres opmærksom på, at der i år er valg til to pladser i diakonforbundets bestyrelse samt til én plads i Diakonhøjskolens bestyrelse. Kandidater kan opstilles helt frem til generalforsamlingen.

Diakonforbundet vil på en række væsentlige områder forandres i det kommende år. Mød op og vær med til at tage del i debatten.

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsesformand Birthe Fredsgaard er på valg i år, og at hun ikke modtager genvalg. Der gøres ligeledes opmærksom på, at Mogens Stig Nielsen som repræsenterer diakonforbundet i Diakonhøjskolens bestyrelse ikke modtager genvalg.