Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Aktiviteter

Årsmøde 2019

 

Velkommen til årsmøde i Diakonhøjskolens Diakonforbund lørdag den 15. juni 2019. I år får vi besøg af Anders Bonde, som er provst i Favrskov Provsti i Østjylland og en meget brugt foredragsholder, som tager fat på menneskelivets mange aspekter med en humoristisk tilgang.

PROGRAM FOR ÅRSMØDET LØRDAG DEN 15. JUNI 

10.00 – 11.00: Generalforsamling

11.30: Årsmødet åbnes af bestyrelsesformand Birthe Fredsgaard

11.40-13.00: BRUNCH buffet med god tid til hygge og snak

13.00: Mulighed for rundvisning på skolen ved studerende

13.30: Foredrag ved provst Anders Bonde, ”Humor som sjælesorg”

14.45: Kaffe, fotografering af jubilarer, nyt fra skole og forbund

16.00: Vi synger sammen fra Højskolesangbogen

16.45: Dagen rundes af

17.00: Der serveres et let aftensmåltid

 

TILMELDING

Tilmeld dig ved at kontakte Karin Henriksen på telefon eller mail: Tlf.: 86 27 41 22, email: kh@diakonhojskolen.dk

Tilmelding senest tirsdag den 11. juni.

 

GENERALFORSAMLING I DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND 2019

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til generalforsamling lørdag den 15. juni. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte uger før dagen.

Vedtægter, formandens adresse og alle øvrige oplysninger om generalforsamlingen kan nu og frem mod dagen findes på www.diakonforbund.dk.

Der er valg til to pladser i forbundets bestyrelse og derudover valg af to suppleanter. Kandidater kan opstilles helt frem til generalforsamlingen. Der er også valg til én plads i Diakonhøjskolens bestyrelse.

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsesformand Birthe Fredsgaard er på valg i år, og at hun ikke modtager genvalg. Der gøres ligeledes opmærksom på, at Mogens Stig Nielsen, som repræsenterer diakonforbundet i Diakonhøjskolens bestyrelse, ikke modtager genvalg til denne post.

Dagsorden for generalforsamling 2019

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4) Nyt fra Diakonhøjskolen
5) Indkomne forslag
6) Valg til Diakonforbundets bestyrelse.
7) Valg til Diakonhøjskolens bestyrelse (ulige årstal)
8) Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

» Læs mere om visionerne for Diakonhøjskolens Diakonforbund.

» Læs indkomne forslag om diakonforbundets fremtid og vedtægtsændring