Diakonhøjskolens DIAKONFORBUND
DD-logo
Aktuelt

Årsmødet 2008

Lørdag den 21. juni var der årsmøde og generalforsamling på Diakonhøjskolen.

Se referatet fra generalforsamling 2008

Dagen startede med en introduktion af den nye bog Diakoni og menneskesyn som forfatteren, Johannes Nissen introducerede. Bogens forfatter, Johannes Nissen, introducerede på fin vis bogens emner, og det blev tydeligt hvor grundigt et stykke arbejde der ligger forud for bogen. Bogen er inddelt i 9 kapitler.
Bogen giver en indføring i diakoniens teologi og peger på en række aktuelle udfordringer – især når det gælder menneskesynet. I bogen drøftes en række grundlæggende spørgsmål vedrørende diakoniens indhold og begrundelse, bla overvejes ligheder og forskelle mellem almen, human omsorgsetik og kristen omsorgsetik, og der redegøres for begreber som diakonal spiritualitet, menighedsdiakoni og profetisk diakoni. Desuden beskrives de diakonale organisationers rolle i velfærdssamfundet og samspillet mellem diakonal tjeneste og professionalisering.
Forholdet mellem magt, afmagt og tjeneste belyses ud fra omsorgsrelationer og hjælperroller, og der fokuseres på, hvordan menneskesynet bliver udfordret på forskellige diakonale arbejdsområder. Endelig rejses spørgsmålet, hvordan kirke og samfund kan blive åbne og inkluderende fællesskaber, hvor menneskeværd har den højeste prioritet, og ingen udelukkes på grund af menneskelige særpræg.

JUBILARKAFFE

Sidst på formiddagen var der dækket fint op i klasselokalerne til jubilarkaffe og rigtig mange havde tilmeldt sig. Der summede af snakke, latter, der blev givet mange knus og der var en god stemning i klasselokalerne. Det var rigtig rart at mærke. Martin Skipper var fotograf og tog billeder af jubilarerne. Billeder bliver at se her om få dage.

FOREDRAG

Efter en god frokost var der foredrag med psykolog og familieterapeut Anette Due Madsen. Titlen på hendes foredrag var “kæmp for kærligheden”. Det var et fantastisk godt foredrag. Her et par citater fra foredraget:

“Jeg må gæste partnerens landskab for at finde ud af, hvordan hans landskab ser ud. Det samme gælder i forhold til børn eller venner.”

“Når jeg bliver set og hørt, bliver jeg varm om hjertet.”

“Mange par sætter slet ikke tid af til de gode samtaler. Det er også der vi kan blive sårbare og lære hinanden at kende inde bagved.
Vi går gerne til hundetræning men vi træner ikke i de gode relationer.”

“Hvordan er jeg en rigtig god ven i dag? Hvordan kan jeg give kærligheden gode betingelser i dag, både i forhold til andre men også i forhold til mig selv.
Hvordan behandler jeg mig selv? Med kærlighed. Hvordan ser jeg på mig selv i spejlet i morgen? Rigtig mange tænker hvor er jeg grim, når de ser sig selv i spejlet. Det er bare rigtig ærgerligt, for det er den samme person de skal følges med igen dagen efter. Måske skulle vi lade nåden ramme af os. Også når vi nogle gange ikke magter alt det vi synes vi skulle kunne magte. Sådan så vi kan blive kigget på med varme øjne af os selv.
Nåde, glæde og kreativ opmærksom, har vi brug for. For så tændes håbet, så vokser troen, så tør vi gå ud i nye dage. “

FORMANDENS BERETNING

Læs formandens beretning fra Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling, 21. juni 2008 her

GENERALFORSAMLINGEN

Der var mødt mange op til årets generalforsamling. Leif Bønning blev valgt som dirigent og Connie Jensen som referent. Efter Lunds formandsberetning vist med powerpoint, var der åbent for kommentarer til beretningen.
Der var tre forslag, der skulles debateres og stemmes om. De to af forslagene gik på vedtægtsændringer og det tredje forslag handlede om økonomisk støtte til skolen. Alle tre forslag blev vedtaget.
Referat fra generalforsamlingen kan læses her

MIDDAG

Som afslutning på årsmødet var der festmiddag med ca 250 mennesker. En skøn stemning og dejligt at så mange mennesker var mødt op og var med dagen igennem. Tak til jer alle.
Lund holdt en tale til jubilarerne. Det lader sig ikke gøre at gengive den, men én ting er sikkert: Lund foldede sig virkelig ud og tak til dig Lund for den oplevelse!

To diakoner som blev indviet for 3 år siden.
Bodil Lodberg og Ullrich Zeitler

ÅRETS JUBILARER

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *